Kontakta oss

Pokerordbok

Nedan följer en lista på några vanliga pokertermer och vad de betyder.

Ante – En insats som alla betalar innan en hand börjar för att starta potten. Vanligen liten. Förekommer mest i draw och stud poker men även inom Texas holdém turneringar.

All-in – Man satsar alla pengar man har vid bordet. Alla sina marker.

Bad beat – När man har en bra hand och förlorar mot någon som bara hade en liten chans att vinna. Någon som enligt oddsen inte borde ha vunnit.

“Betta” eller “to bet” – Att göra den första satsningen

Blind – Obligatoriska satsning som görs av spelare som sitter intill dealerknappen. Det finns två blind. Lilla och stora blind. Stora blind består av en satsningsenhet, lilla blind av en halv. Blinds kallas på svenska vanligen mörkar.

Bluffa – Att försöka tvinga ut en annan spelare genom att indikera en hand man inte har.

Button – En markör som visar vem som agerar som dealer. Denna person delar normalt inte ut korten utan är bara symbolisk dealer. Denna knapp går runt bordet och reglerar när olika spelare får agera.

Call – Att syna en satsning eller höjning.

Cap – Förekommer bara vid fix limit poker. Cap är gränsen för hur mycket man kan höja.

Check – Det som vi på svenska vanligen kallar att passa. Om man checkar så går turen vidare till nästa spelare.

Check raise – Check raise är en strategi man använder om man har en bra hand. Man passar för att sedan höja när någon spelar har satsat. Detta för att få mer pengar i potten innan man avslöjar eller i vart fall indikerar sin styrka. Kan även användas för bluffar.

Connectors – Två kort som kommer i numerisk ordning efter varandra och som kan ingå i en stege. T.ex. 7-8

Drag – När man har chans att få en vissa hand men fortfarande måste träffa outs för att få den.

Flop – De tre första korten som placeras på bordet när man spelar kortspel såsom Texas holdém och Omaha holdém.

Freeroll – En freeroll är en pokerturnering som det är gratis att delta i. Kan ha stora eller små priser. Ibland kostar det lojalitetspoäng att delta i free rolls.

Gå gul – Att förlora hela sin bankrulle

Kicker – En kicker är det högsta kortet i din hand som inte ingår i en kombination. Om du t.ex. har ett par så är det högsta kortet som inte är en del av det paret din kickar. Om två spelare har samma hand, t.ex. samma par så avgör kickern vem som vinner.

Maniac – En spelare som spelar helt galet och aggressivt. En spelare som satsar mycket marker oavsett vad han har på handen. Mycket svåra att läsa men också mycket lönsamma att spela mot om man har tålamod.

Muck – Att kasta in sina kort i högen (och lägga sig) utan att vissa vilka kort man hade. Sker om man vinner handen före show down eller om man förlorar vid show down och inte vill visa vad man hade.

gratis poker 2No-limit – Den mest omtyckta typen av poker. I no limit poker finns det inga begränsningar för hur mycket du får satsa utan du kan när som helst skjuta alla dina marker till bordets centrum.

Nuts – Den bästa handen som är möjlig att ha baserat på det 5 gemensamma korten.

Offsuit – Kort som inte är av samma färg.

Out – Kort som kan hjälpa dig att förbättra din hand och skapa en vinnande hand.

Pocket pair – Hålpar – två kort av samma valör på handen.

Position – Ens position är hur tidigt eller sent det blir ens tur att agera. Positionen baseras utifrån var dealer knappen befinner sig. Vilken position man har påverkar kraftig vilken strategi man bör använda sig av.

  • Tidig position – de två första positioner att agera. Dessa har mycket lite information om övriga spelare och deras agerande.
  • Mellanposition – De tre nästa spelarna. Dessa har lite mer information men  halva bordet kvarstår fortfarande.
  • Sen position – De två spelarna före mörkarna. Dessa spelare har tillgång till mer information än de övriga spelarna. Detta tillåter dem att agera mer aggressivt om de anar svaghet.
  • The blinds – De två spelare som har placerat blinds. Dessa spelar är de sista att agera och har information om alla andra spelare. Dessa tenderar dock inte att spela lika aggressivt som de i sen position. Detta då dessa inte hade valet om de ville vara med i handen eller inte utan tvingades att satsa mörkarna.

Pot-limit – Ett mellanting mellan no limit och fixed limit. I denna satsningsstruktur får man maximalt satsa den summa som finns i potten innan ens satsning.

Pot odds – Hur mycket pengar som redan finns i potten i förhållande till hur mycket det kostar att syna. Detta värde ställs sedan i relation till hur stor chans man har att förbättra sin hand och vinna potten. Läs mer här.

Quads – Fyrtal, dvs fyra lika kort.

Rainbow – Om floppen visar kort tillhörande tre olika färger.

Rake – Rake är en skatt, en avgift som arrangören tar på varje pott som en arrangörsavgift. Rake tas vanligtvis bara på pottar som når en viss storlek och vanligtvis bara om handen går till flopp.

River – Det femte och sista kortet som placeras på bordet om man spelar Texas eller Omaha holdém

Semi-bluff – Det är när man bluffar med en hand som har många outs, Man indikerar en hand man inte har i hopp om att endera vinna handen eller få potten att växa om man träffar en av sina outs.

Sidopott – När en spelare har gått all in men inte har nog med pengar för att syna en satsning. I detta fall skapas en pott denna kan vinna och en sido pott som de andra spelarna som fortfarande är med i handen kan vinna. Sidopotten kan vinnas av samma eller an annan spelar än huvudpotten.

Showdown – Spelets avslutning när korten visas och man ser vem som vinner.

Slow play – Att spela en bra hand långsamt. Dvs att inte höja såsom handen förtjänar för att ge andra spelare en chans att ta kommandot i handen och få potten att växa.

Split pot – När två eller flera spelare har samma hand och får dela på potten

Suited – två kort av samma färg.

Tilt – När man som spelar förlorar lugnet och börjar göra dåliga beslut.

Turn – Det fjärde kortet som placeras på bordet när man spelar Texas eller Omaha holdém

Under the gun – Personen som sitter efter stora mörken och är den första att agera.

Underdog – En spelare med bara en mindre chans att vinna potten.